מו"פ ובקרת איכות

CGF – מערכת אפיון טביעות אצבע גנטיות לזיהוי ומעקב אחר זני קנאביס


מהפכה בקנאביס? תיקון עולם פיתחה מערכת שמפיקה "ת"ז ביומטרית" לצמחים – דה מארקר 25.1.21

איזה זן זה באמת? לראשונה זיהוי ודאי של זני קנאביס לפי DNA – מגזין קנאביס 25.1.21

לראשונה בתעשיית הקנאביס העולמית – פיתחנו מערכת מהפכנית לאפיון טביעות אצבע גנטיות לזיהוי ומעקב אחר זני קנאביס. היכולת לזהות זני קנאביס בדיוק ומהימנות נחשבה במשך עשרות שנים
ל'גביע הקדוש' של עולם הקנאביס במאמצי פיתוח משולבים, יחד עם 'תיקון עולם בע"מ' )גלובל(
פיתחנו 'House In 'מערכת גנטית מהפכנית לזיהוי ומעקב אחר זני קנאביס, באמצעות אפיון 'טביעות אצבע גנטיות' על בסיס רצף ה- DNA של כל צמח וצמח. בהתאם לתפקידה, שמה של המערכת הוא‘Fingerprinting Genetic Cannabis ,‘או בקיצור CGF .
הסוף לבלאגן – מערכת ה- CGF משנה את כללי המשחק: אפיון טביעות האצבע באמצעות
המערכת, מתבצע תוך אבחון גנטי של מגוון רצפים ייחודים לאורך הגנום של צמח הקנאביס, על
בסיסן של מספר טכנולוגיות גנטיות עוקבות. טביעת האצבע הגנטית היא מעין ברקוד ביולוגי וטבעי
לחלוטין )GMO-Non ,)אשר מלווה את הצמח לכל אורך חייו, ובמקרים רבים גם עד המוצר הסופי.
על כן, צפויה מערכת ה- CGF לשנות מהותית את 'כללי המשחק' בתחום וכן להוות סטנדרט חדש
בכל הקשור בזיהוי, יציבות גנטית, אחידות )צמצום טווחי הסטיות בהרכב החומרים הפעילים(,
הדירות ביולוגית )שיפור 'הרצף הטיפולי'(, רישום והגנת זכויות קניין, 'ניהול מאגר גנטי' ומעקב
אחר זני קנאביס, בשוק של מחר.
אסף שלמון, הגנטיקאי ומנהל הפיתוח המדעי שלנו בשנים האחרונות, ומי שאמון על
פיתוח מערכת ה- CGF מציין כי הפרמטר היחיד והבלעדי שמאפיין באופן מוחלט ובלתי תלוי כל זן
קנאביס, קובע את תכונותיו, מאפייניו הטיפוליים וכן מבדיל אותו מכל יתר זני הקנאביס בעולם,
הוא הרצף הגנטי הייחודי לו. על כן, קביעת זהותו של צמח על בסיס רצף ה- DNA האופייני לו,
מאפשרת זיהוי בלתי תלוי, במהימנות יוצאת דופן ובכוח סטטיסטי גבוה בהרבה מכל פרמטר
ביולוגי אחר עליו הסתמכנו עד היום. כל זאת מתוקף העובדה כי רצף ה- DNA של זן, הוא המקור
הבלעדי לזהותו.
לאחרונה, תוך קבלת תמיכה טכנית 'מהמעבדה למטבוליזם של הצמח' שבמכון המחקר 'מיגל',
סיימנו את שלבי הפיתוח והבנייה של מערכת גנטית תקדימית, המאפשרת זיהוי של זני קנאביס בדיוק ומהימנות, שעוד לא נראו בעולם הקנאביס עד היום. יכולת זו, לזהות זנים באופן ברור ובלתי תלוי, נחשבה במשך עשרות שנים ויותר, ל'גביע הקדוש' של עולם הקנאביס, אשר כולל אלפי זנים שונים, ללא כל יכולת לזהות מי הוא מי באופן 'מוצק' ואובייקטיבי, וללא כלים למעקב יעיל, אחר הזנים לאורך הזמן ובמרחב הגלובלי.
שימוש נכון במערכת, צפוי לאפשר מימוש מירבי של הפוטנציאל הקיים בכל מאגר זני קנאביס שהוא, בין היתר מהיבטים של איכות, אחידות והדירות, משלבי הגידול ועד המוצר הסופי. זאת, תוך שדרוג וייעול של השליטה והבקרה על המאגר הגנטי, וכן שימור ערכם של הזנים המרכיבים אותו לאורך זמן. מדובר בצעד הראשון והמהותי ביותר, אשר מאפשר לראשונה הרכבת 'תעודת זהות ביומטרית' קבועה ויציבה, לכל זן קנאביס באשר הוא.
עד היום אבחון זהותו של כל צמח קנאביס התבצעה על בסיס אפיון ומדידה של תכונותיו
המתבטאות בפועל. תכונות כמו גובה הצמח, גוון וצבע העלה, קוטר הגבעול, פרופיל החומרים
הפעילים הנבדקים ותכונות רבות נוספות. אי לכך תכונותיו של הצמח בפועל, מושפעות ומשתנות
בהתאם למאות גורמים חיצוניים, שאינם קשורים בצמח עצמו ובזהותו. גורמים משתנים ברמת
תנאי הסביבה, שיטות הגידול, האחסון והמדידה עצמה. כגון תאורה וקרינה, דשנים, לחות,
מזיקים, מחלות, טמפ', דגמי מכשירים, שיטות עבודה וגורמים משתנים רבים נוספים. בהתאם
למשתנים אלה, משתנות גם תכונותיו המתבטאות של הצמח הנבדק בפועל ואיתן משתנה גם זהותו,
אשר מאובחנת על פי הן. מכאן שעד כה, הליך אבחון זהותו של צמח היה מותנה בפרמטרים משתנים, חיצוניים וסובייקטיביים רבים, אשר מעמידים את זהותו המאובחנת בספק רב. מהימנות נמוכה כל כך של שיטות אלה, גרמה לזיהוי צמחים מוטעה. דבר שבנוסף לצבירת מוטציות במסגרת ריבוי הצמחים, הוביל לצבירה של שונות גנטית בתוך אוכלוסיות הזנים, ובכך 'לבלגאן גדול', שבין היתר מתבטא
'בשחיקה' והחלשות של תכונות הזנים עצמם כמו גם בבעיות אחידות והדירות, אשר גוררות ירידה
מתמשכת בערכם ואיכותם של הזנים לאורך הזמן.
פרט לשימוש המתבקש במערכת ה- CGF ,לקביעת זהותם של צמחים ובהמשך גם של מוצרים לא
מזוהים במסגרת הפעילות השוטפת, מעריכה החברה כי על בסיס מערכת זו ניתן יהיה לשפר וליעל
מהותית גם את הליך רישום הזנים תחת זכויות קניין רוחני )IP ,)כמו 'זכויות מטפחים' ו/או 'פטנט',
בהתאם להליכים המקובלים בכל מדינה ומדינה. מתוך כך צפויה להשתפר ולהתייעל משמעותית
גם היכולת 'להגן' על זכויות הקניין, ביתר קלות וביעילות גבוהה בהרבה מזו המתאפשרת היום.
היום מערכת ה- CGF ,עומדת בעיצומו של הצעד האחרון, 'שלב המסחור' )Up Scale ,)אשר צפוי
לספק פלטפורמה טכנית זולה ומהירה, לשימוש שוטף בקנה מידה רחב במערכת. לכשיסתיים שלב
זה, תהיה המערכת זמינה לעבודה, במסגרת פעילויותיה של 'תיקון עולם קנביט', וככל הנראה
שבנוסף גם תציע החברה, או 'ישות משפטית נפרדת' ניטרלית וחדשה, את השירות לאפיון תביעות
האצבע הגנטיות, לכל המעוניין בארץ וברחבי העולם.
כל אפיון טביעת אצבע שכזו יחייב הליך מהיר ופשוט ביותר, מצידו של מזמין השירות, אשר כולל
דיגום עלה מהצמח הנבדק ושליחתו לצורך הבדיקה עצמה. במקרים בהם הדגימה תגיע מחוץ
לגבולות ישראל, על מזמין השירות יהיה תחילה לדאוג להפקת ה- DNA מדגימת העלה, באמצעות
שירותי מעבדה בארץ המוצא, ורק לאחר מכן ישלח ה- DNA לבדיקה אצלנו בישראל. לאחר האפיון
תתקבל טביעת האצבע הגנטית של הצמח הנבדק, אשר תשלח למזמין השירות, באופן דיסקרטי
ונוח לקריאה, שימוש והשוואה.

הבטחת איכות

 מערך ה-QA שלנו אחראי על שמירת האיכות באתרי החברה והטמעת נהלים בהתאם לדרישות משרד הבריאות.

המערך מוביל תהליכי שיפור מתמיד בהתאם לדרישות התקנים IMC-GMP, IMC-GAP ו-IMC-GDP‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ כחלק מעבודת המערך, נערכים מבדקים פנימיים וחיצוניים, מתבצע ניהול אירועים חריגים ובקרות שינוי ובמידת הצורך, פעולות מתקנות ובקרת תהליכים סטטיסטית.

ב-QA מבצעים תהליכי הסמכת ספקים, בקרת רכש ובניית חוזי איכות. בנוסף, מנהל המערך את הטיפול בכל תלונה מכלל הגורמים – מטופלים וגורמים אחרים, על ידי תחקירים פנימיים וביצוע פעולות מתקנות.

עשית כבר לייק לעמוד הפייסבוק שלנו?

חיפוש לפי מילת מפתח

פוסטים אחרונים בבלוג

brain-thinking

טיפול בתסמונת ז'יל דה לה טורט

הפחתת הפרעות התנהגות הנגרמות מדמנציה

honey

ניתוח אוכלוסייה כללית של מטופלי קנאביס רפואי

שיתוף העמוד

תודה על הגשת מועמדותך, במידה וקורות החיים ימצאו רלוונטיים ניצור קשר. בהצלחה!