משואת נפשי

מתוך "המוסף לשבת"

"אנחנו כתבי"המוסף לשבת" מתכבדים להציע 1 דליקי משואות של יום העצמאות ה-63 של מדינת ישראל | לכבוד אלה שלא מפחדים לעמוד ל שלהם, לכבוד אלה שמשנים את פני החברה מדי יום, לכבוד אלה בנו לנו בית | וגם לכבוד אמא אחת שמחכה חמש שנים | ולתפארת מדינת ישראל".