שיתוק מוחין

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

קנאביס רפואי להפרעות מוטוריות בינוניות עד חמורות אצל ילדים
Journal of Child Neurology, 2018

סטפני ליבזון1, ליהי בר-לב שליידר 2, נעמה סבן2, לודה לויט2, יוליה תמרי1, אילן לינדר1, טלי לרמן שגיא1, לובוב בלומקין1

1 יחידה לנוירולוגיה ילדים, מרפאה להפרעות תנועה, המרכז הרפואי על שם אדית וולפסון, תל אביב; 2תיקון עולם לקידום קנאביס רפואי, תל אביב; 3המכון לחקר תרופות, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

הפרעות מוטוריות הן הפרעות התפתחותיות בתנועה ובקואורדינציה, שמתבטאות במגושמות מוטורית, ספסטיות, דיסטוניה ועוד. הטיפול התרופתי הקונבנציונלי מוגבל מאוד, במיוחד בקרב אוכלוסיית הילדים: תרופות מסוימות עלולות לגרום לתופעות לוואי קשות וחלקן אינן מאושרות כלל לילדים.

במחקר קליני מבוקר זה, שנערך בשיתוף עם המחלקה להפרעות תנועה בילדים בבית חולים וולפסון ועם הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב על שם סאקלר, 25 ילדים עם הפרעות מוטוריות מורכבות (בעיקר שיתוק מוחין) חולקו רנדומאלית לשתי קבוצות וקיבלו שמן אבידקל 1:6 או 1:20 במשך שבעה חודשים. המשתתפים באו למעקבים כל חודש בהם מולאו ע”י פיזיותרפיסטית שאלונים מתוקפים ומהימנים לבדיקת דיסטוניה וספסטיות ונלקחו גם מדדי בטיחות כמו EEG ובדיקות דם. המטופלים היו במעקב חודשיים לפני תחילת הטיפול ובמשך חמישה חודשי טיפול. 

התוצאות הראו שיפור משמעותי בספסטיות ובדיסטוניה, בקשיי שינה, בחומרת כאב ובאיכות חיים.

אוכלוסיית המחקר: 25 ילדים שחולים עם הפרעות מוטוריות מורכבות, בעיקר שיתוק מוחין. (16 בנים, גיל ממוצע 7.15).

זן: שמן אבידקל 5% CBD ביחס של 1:6 או 1:20 THC:CBD

תוצאות:

5 (20.0%) ילדים הפסיקו טיפול במהלך 5 חודשי המעקב.

שיפור בהפרעות תנועה – שני שמני האבידקל 5% CBD נמצאו יעילים בהפחתת חומרת דיסטוניה וספסטיות, ולשיפור יכולת התפקוד המוטורי ואיכות החיים.

שיפור באיכות החיים – שאלון איכות חיים מיוחד לילדים שסובלים מ-CP השתפר אצל שתי קבוצות הטיפול.

שיפור במצב רוח – נמצא שיפור מובהק במצב הרוח בשתי קבוצות הטיפול.

שיפור בתפקוד מערכת העיכול ותיאבון – נמצא שיפור מובהק בתפקוד מערכת העיכול ותיאבון בשתי קבוצות הטיפול.

שיפור בשינה ובכאב – נמצא שיפור מובהק בשינה ובכאב בשתי קבוצות הטיפול.

שיפור בעצירות – חולים שטופלו בשמן ביחס 1:20 הראו שיפור בעצירות.

• תופעות לוואי היו מעטות וקלות וכללו חוסר שקט והקאות. 

המחקר המלא

Have you liked our facebook page?

Common Questions

Search by Keyword

Recent publications

Ordering Tikun Olam Products

Proudly leading the revolution for modern Cannabis treatment

Related Topics

Medical Cannabis for Pediatric Moderate to Severe Complex Motor DisordersJournal of Child Neurology, 2018 Stephanie Libzon, MScPT1, Lihi Bar-Lev Schleider, MA2, Naama Saban, RN2, Luda

Medical Cannabis in Parkinson Disease: Real-Life Patients’ ExperienceClinical Neuropharmacology, 2017 Yacov Balash1,2, Lihi Bar-Lev Schleider3, Amos D. Korczyn2, Herzel Shabtai1, Judith Knaani1, Alina Rosenberg4, Yehuda Baruch5, Ruth

The literal meaning of “fibromyalgia” is “pain in connective tissues and muscles”. Muscular pain is a common syndrome that belongs to the rheumatological group of

Cancer is a disease characterized by abnormal cell division that creates tumors and destroys body tissues. There are over 100 types of cancer, including in