האם מותר להמשיך את הטיפול במסגרת אשפוז בבית חולים?

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Ordering Tikun Olam Products​

Proudly leading the revolution for modern Cannabis treatment

More information

Cannabinoids are a varied group of chemical compounds found in the cannabis plant and active on cannabinoid receptors in the body.Phytocannabinoids are a group of

Sufik was the first autistic child to obtain a license for medical cannabis in Israel. Tsachi Klein and the HOT8 channel documented his story.

Avidekel Cannabis extracts and cannabidiol are as efficient as Copaxone in suppressing EAE in SJL/J mice Inflammopharmacology 2018 Ruth Gallily1, Zhannah Yekhtin1 1The Lautenberg Center

whatsapp

תודה על הגשת מועמדותך, במידה וקורות החיים ימצאו רלוונטיים ניצור קשר. בהצלחה!