האם יש לי זכאות לרישיון לקנאביס רפואי?

כיום, במדינת ישראל קנאביס עדיין מוגדר כ-"סם מסוכן", בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים. עם זאת, במהלך השנים עלתה ההכרה בסגולותיו הרפואיות של הצמח והשפעתו החיובית על מטופלים ולכן, השימוש בו הותר למטרות רפואיות בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש ע"י משרד הבריאות. שלב ראשון – אבחנה מתאימה ועמידה בתנאי סף: רשימת ההתוויות הטיפוליות המאושרות לקבלת רישיון, מפורטת בנוהל […]